Einde programma Mens Centraal

Het programma Mens Centraal is in augustus 2022 na 4 jaar ten einde gekomen. Een aantal projecten zijn overgedragen aan andere overheidsorganisaties. Hieronder lees je meer over de overdracht.

Home

Mensen krijgen op tal van momenten in hun leven te maken met de overheid. Dat contact moetbij voorkeur duidelijk, op maat en gemakkelijk verlopen. Zodat mensen snel geholpen zijn en relevante en begrijpelijke informatie vinden. Digitaal waar het kan, met persoonlijk contact als dat gewenst is. Dáár zetten we ons vanuit Mens Centraal voor in. Ook jouw organisatie kunnen we helpen: met ideeën, methodes, concrete oplossingen, deskundige hulp en uiteenlopend onderzoek.

Overdracht programma Mens Centraal

Het programma Mens Centraal heeft van augustus 2018 tot augustus 2022 gelopen. Op het eindcongres op 8 september 2022 heeft het programma een aantal projecten overgedragen aan andere overheidsorganisaties:

  • Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van het ministerie van Algemene Zaken neemt de Aanpak Levensgebeurtenissen en de Overheidsbrede onderzoekscommunity voor informatie en dienstverlening over.

  • Gebruiker Centraal neemt de Interactiecoaches over.

  • Het programma Werk aan Uitvoering neemt het gedachtegoed van het programma Mens Centraal in algemene zin over.

DPC werkt aan een nieuwe website voor de Aanpak Levensgebeurtenissen en voor de Overheidsbrede onderzoekscommunity voor informatie en dienstverlening. Voorlopig kunt u de informatie over deze twee projecten op de website van het programma Mens Centraal blijven bekijken.

Er is een evaluatie gedaan naar het Programma Mens Centraal. Meer informatie is te vinden in het evaluatierapport van het programma Mens Centraal.

Logo programma Mens Centraal. Mens Centraal in communicatie en dienstverlening.