Home

Mensen krijgen op tal van momenten in hun leven te maken met de overheid. Dat contact moet liefst duidelijk, op maat en gemakkelijk verlopen. Zodat mensen snel geholpen zijn en relevante en begrijpelijke informatie vinden. Digitaal waar het kan, met persoonlijk contact als dat gewenst is. Dáár zetten we ons vanuit Mens Centraal voor in. Ook jouw organisatie kunnen we helpen: met ideeën, methodes, concrete oplossingen, deskundige hulp en uiteenlopend onderzoek.

Hoe stel jij mensen centraal?

Mens Centraal staat voor een overheidsbrede aanpak. Want vaak is een hele keten van overheidsorganisaties betrokken bij een bepaalde levensgebeurtenis. Elke schakel in die keten – ook jouw organisatie – kan het verschil maken in het contact met mensen. De vraag is dus: hoe stel jij ook in ‘jouw’ organisatie mensen centraal? En hoe werk je aan het wegnemen van de problemen die mensen in het contact met de overheid ervaren – samen met anderen binnen en buiten de overheid? Mens Centraal helpt je daarbij op verschillende manieren, zoals:

  • De Aanpak Levensgebeurtenissen: hierin nemen we specifieke levensgebeurtenissen (starten van een eigen bedrijf, studeren, verhuizen of overlijden) als vertrekpunt voor betere dienstverlening en communicatie. En voor eenvoudigere wet- en regelgeving. Ook jouw organisatie kan hierbij aanhaken.
  • De expertise van interactiecoaches: vanuit hun kennis en ervaring op het gebied van de interactie tussen organisaties en mensen kunnen zij je op weg helpen. Zo kan je daarna zelf verder.
  • Inzichten en resultaten uit onderzoeken: er is al veel onderzoek gedaan onder mensen bij veelvoorkomende levensgebeurtenissen naar hun ervaringen en knelpunten in communicatie en dienstverlening. Door van die uitkomsten gebruik te maken kun je op een onderbouwde manier sneller stappen zetten naar betere dienstverlening en communicatie.
Logo programma Mens Centraal. Mens Centraal in communicatie en dienstverlening.