Advies

Het programma Mens Centraal adviseert overheidsorganisaties over hoe zij mensen centraal kunnen stellen in hun communicatie en dienstverlening.

Tips om zelf mensen centraal te stellen in je werk

 • Werk vanuit de leefwereld van mensen.
 • Ga met mensen zelf in gesprek. Doe geen eenmalig onderzoek, maar richt dit structureel in.
 • Werk samen met andere overheidsorganisaties. Je eigenĀ overheidsorganisatie is vaak niet de enige waar mensen mee te maken hebben.
 • Koppel informatie en dienstverlening aan elkaar.
 • Biedt communicatie en dienstverlening op maat, gericht op wat mensen nodig hebben. Digitaal waar het kan, persoonlijk als dat beter is.
 • Sluit aan bij natuurlijke kanalen en natuurlijke momenten waarop mensen zelf contact zoeken met de overheid.

Mens Centraal denkt met je mee

Wil je meer advies op maat? We kunnen bijvoorbeeld met je meedenken over:

 • hoe je mensen zelf centraal stelt binnen je werk.
 • hoe je de samenwerking met andere overheidsorganisaties regelt.
 • hoe je onderzoek doet naar de leefwereld van mensen die te maken hebben met je communicatie en dienstverlening.
 • of er al onderzoek is waar je gebruik van kunt maken.
 • of er projecten zijn waar je met je organisatie bij kunt aansluiten.

Ook kun je kosteloos hulp inschakelen van een interactiecoach. Een interactiecoach is een collega uit de overheid die je organisatie helpt om mensen centraal te stellen in communicatie en dienstverlening.

Logo programma Mens Centraal. Mens Centraal in communicatie en dienstverlening.