Aanmelding deelname onderzoek naar uw ervaring met ‘aanleveren inkomensgegevens via MijnOverheid’

Fijn dat u ons meer wilt vertellen over uw ervaring met het aanleveren van uw inkomensgegevens via MijnOverheid. Uw ervaring helpt bij verdere verbetering van het digitaal delen van gegevens.

Over het onderzoek

  • Het onderzoek is in opdracht van de Rijksoverheid.
  • Het betreft een online interview (videocall) van 45 minuten.
  • Het interview wordt afgenomen door onafhankelijk onderzoeksbureau MARE. 
  • Uw medewerking is geheel vrijblijvend en uw deelname is anoniem.
  • De vergoeding is € 40,- en wordt na afloop van het onderzoek overgemaakt.

Uw gegevens

Regio *

Via wie heeft u zojuist uw inkomensgegevens gedeeld met MijnOverheid (dus zonder een PDF)?

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Algemene Zaken vraagt naar uw gegevens, zodat onderzoeksbureau MARE contact met u op kan nemen. Nadat wij ze hebben doorgegeven vernietigen wij uw gegevens. MARE neemt contact met u op om een interview-afspraak te maken. Na het onderzoek vernietigen zij uw gegeven uit hun systemen.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij u anders niet kunnen bereiken voor het interview.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

U wordt, namens ons, gebeld door een onderzoeker van MARE om het interview in te plannen.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij geven uw gegevens door aan onderzoeksbureau MARE, waarna wij ze uit onze systemen verwijderen. MARE vernietigt uw gegevens meteen na het onderzoek.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *

Praktische zaken

Om deel te kunnen nemen is het van belang dat u in het bezit bent van een computer of laptop met een goede internetverbinding en een werkende camera en microfoon.

Deelname

Nadat u bovenstaand formulier heeft ingevuld, wordt u binnen een week telefonisch benaderd door MARE voor het maken van een afspraak voor het interview. Het interview vindt plaats op een werkdag op een moment dat voor u goed uitkomt. Na het inplannen van de afspraak volgt een uitnodiging met een link om deel te kunnen nemen.

We willen u er met nadruk op wijzen dat het wel of niet meewerken aan het onderzoek  géén invloed heeft  op het toewijzen van de woning.

Alvast hartelijk dank voor uw interesse!