Inzichten uit onderzoek: Hoe kan de overheid nabestaanden meer overzicht en hulp bieden?

Welke problemen ervaren nabestaanden als een naaste overlijdt en zij zaken moeten afhandelen met de overheid? Hoe kunnen we die problemen oplossen? En wat vinden nabestaanden van deze oplossingen? Deze vragen stonden centraal in het onderzoek: Hoe kan de overheid nabestaanden meer overzicht en hulp bieden? In deze factsheet lees je de belangrijkste inzichten.