Inzichten uit onderzoek: Hoe kan de overheid mensen meer overzicht en hulp bieden tijdens het verhuisproces?

Hoe ervaren mensen het proces als ze een huis gaan kopen of huren? En tegen welke problemen lopen ze aan? En welke rol heeft de overheid tijdens zo'n verhuisproces? Deze vragen stonden centraal in het onderzoek: Hoe kan de overheid mensen meer overzicht en hulp bieden tijdens het verhuisproces? In deze factsheet lees je de belangrijkste inzichten.

Doel onderzoek

  • Inzicht verkrijgen in hoe mensen het verhuisproces (koop en huur) ervaren en welke knelpunten zij ervaren;
  • Inzicht krijgen in de rol van overheidsinformatie en -dienstverlening tijdens het verhuisproces.

Het verhuisproces omvat veel fases waarin de overheid een rol kan spelen

Mensen geven aan dat het verhuisproces al start in de oriëntatiefase (het zoeken van een huur- of koophuis) en pas eindigt bij het afhandelen van de laatste financiële zaken rondom de verhuizing (bijvoorbeeld het betalen van de waterschaps- belasting als men al maanden op het nieuwe adres woont). Gedurende het gehele verhuisproces zien mensen een rol voor de overheid als informatieverstrekker of dienstverlener.

Begin verhuisproces geeft veel stress, grote behoefte aan (financieel) overzicht

Mensen die gaan verhuizen ervaren vooral in het begin van het verhuisproces veel stress. Ze hebben nog geen overzicht van de zaken die ze allemaal moeten regelen. Ze zijn bang om iets te vergeten. Ook geven ze aan behoefte te hebben aan:

  • een overzicht over welke specifieke kosten (náást de hoogte van de hypotheek of huurkosten) horen bij het huren/kopen van een huis in een specifieke gemeente; en ook wanneer deze kosten te verwachten zijn;
  • een overzicht van faciliteiten (zoals scholen, crèches et cetera) in een wijk;
  • een overzicht over regels in gemeentes (over bijvoorbeeld grofvuil).

Deze informatie helpt hen in het maken van een keuze voor een gemeente of wijk. Mensen hopen deze informatie te kunnen vinden op een speciale pagina op de website van een gemeente of verwachten dat er voor woningzoekenden een speciale bijeenkomst wordt georganiseerd. Ze verwachten daarin dus een pro-actieve houding van de gemeente hierin.

Mensen missen een betrouwbaar centraal punt voor informatievoorziening

Mensen ervaren de beschikbare informatie over het verhuisproces als versnipperd. Verschillende partijen en instanties bieden informatie of tools aan over afzonderlijke fases van het verhuisproces. Mensen missen een partij die al deze informatie en tools met elkaar verbindt op een centraal punt. Zo’n centraal punt zou overzicht en vertrouwen geven en het verhuisproces minder chaotisch maken. Mensen hopen dat de overheid dat centrale informatiepunt kan bieden, omdat de overheid in hun ogen een betrouwbare en onafhankelijke partij is. De bekendheid van de beschikbare persoonlijke overzichten (huis kopen en huis huren) die nu op de website rijksoverheid.nl staan is zeer laag, maar deze overzichten worden (na het tonen ervan) over het algemeen positief beoordeeld.

Mensen missen relevante persoonlijke informatie

Verhuizen is voor ieder mens weer anders. De één wil graag weten wat zijn of haar rechten zijn als hij of zij moet verhuizen door een handicap, terwijl de ander kennis nodig heeft over de stappen die moeten worden gezet in een specifieke gemeente. Mensen willen zoveel mogelijk persoonlijke informatie die goed aansluit bij de eigen situatie. Informatie op maat, over specifieke situaties, is voor mensen moeilijk vindbaar.

Informatie over verduurzamen huis is zeer gewenst

Steeds meer mensen willen hun huis verduurzamen, maar weten niet zo goed wat ze allemaal kunnen doen en welke subsidies ze hiervoor kunnen krijgen. Ze hopen hierover informatie te vinden bij de gemeente.

Onderzoeksverantwoording

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Mireille van Twuijver.