Methodiek Aanpak Levensgebeurtenissen

Binnen de Aanpak Levensgebeurtenissen richten we ons op informatievoorziening en dienstverlening op maat rondom levensgebeurtenissen vanuit de leefwereld van mensen Maar hoe bepalen we met welke levensgebeurtenissen we aan de slag gaan? En komen we tot concrete oplossingen en verbeteracties waar mensen echt mee geholpen zijn? We maken daarvoor gebruik van de Design thinking methodiek. Iteratief en steeds weer toetsend bij mensen om wie het gaat.