Factsheet over interactiecoaches bij Mens Centraal

Hoe stel je mensen écht centraal? En hoe richt je je communicatie en dienstverlening in vanuit de leefwereld en behoeften van mensen? Misschien weet je niet hoe je moet beginnen. Of ben je al begonnen, maar weet je even niet hoe je verder moet. De interactiecoaches kunnen je verder helpen. Zij laten zien hoe je de leefwereld van mensen naar binnen kunt halen. En hoe je problemen oplost in het contact dat mensen met jouw organisatie hebben.