Onderzoeksrapport levensgebeurtenis 'ik word werkloos'

Dit document is een rapportage over het verkennend onderzoek naar de levensgebeurtenis 'ik word werkloos'. Aanleiding hiertoe is de wens om de rol van de overheid binnen het proces rondom werkloos worden te optimaliseren. In deze verkenning wordt een overheidsbredeklantreis als uitgangspunt genomen. Dit onderzoek richt zich op de fasen van werkloos worden tot en met de overgang van WW naar bijstand. 

MARE heeft kwalitatief onderzoek uitgevoerd aan de hand van 16 individuele interviews. In dit document worden de belangrijkste bevindingen alsmede conclusies en aanbevelingen weergegeven.