Inzichten presentatie Focus op kansen binnen levensgebeurtenis Ik word 18 jaar

Binnen de Aanpak Levensgebeurtenissen richten we ons op informatievoorziening en dienstverlening op maat rondom levensgebeurtenissen vanuit de leefwereld van mensen. Om de leefwereld van mensen te begrijpen doen we onderzoek. Binnen de levensgebeurtenis 'Ik word 18 jaar' hebben we gebruik gemaakt van een onderzoeksmethode op basis van gamification principes onder jongeren en ouders met extra uitdagingen.