Adviesrapport Verkenning ondernemers met (problematische) schulden

Dit rapport presenteert de inzichten van de beleving van ondernemers met problematische schulden. Ze zijn soms heel geleidelijk van kleine schulden en betalingsachterstanden in zwaar weer terecht  gekomen. Veel ondernemers houden met moeite hun hoofd boven water. Dit rapport bevat inzichten in de specifieke problemen die ondernemers ondervinden wanneer zij in problematische schulden zitten of dreigen te raken. We gaan daarnaast in op hoe de overheid hen daarin beter kan ondersteunen zodat de ondernemer de juiste steun kan krijgen om het bedrijf weer gezond te krijgen, of om gecontroleerd te kunnen stoppen.