Onderzoeksrapport: Levensgebeurtenis 18 jaar worden

Het doel van het onderzoek is om in beeld te brengen hoe jongeren en hun ouders de informatie en dienstverlening vanuit de overheid (in brede zin) ervaren, wat hun behoeften zijn en welke knelpunten zij ervaren. Met de resultaten van dit onderzoek wordt informatie en dienstverlening vanuit de overheid richting jongeren waar nodig verbeterd, zodat deze beter aansluit op behoefte en verwachtingen van jongeren. Daarnaast wordt er ook naar gestreefd dat het contact met en de dienstverlening van de overheid vloeiender en makkelijker wordt voor jongeren (en hun ouders).