Onderzoeksrapport: Zelfsoevereiniteit in relatie tot digitale identiteit

Kwalitatief onderzoek naar zelfsoevereiniteit in relatie tot digitale identiteit. In het onderzoek komen vragen aan bod als: in welke mate wil een burger zelfredzaam zijn (wat gegevens betreft) voor online handelen en identificeren? En: hoeveel regie kan en wil een burger naar zich toe trekken?