Onderzoeksrapport: machtigen

In dit kwalitatieve onderzoek zijn behoeften in kaart gebracht door concrete elementen en concepten voor te leggen. Niet zozeer om deze concepten precies op deze wijze door te ontwikkelen, maar wel om op deze manier de belangrijkste behoeften rondom machtigen in kaart te brengen.