Onderzoeksrapport: specifieke voorzieningen voor studenten

Soms is bij het (gaan) studeren een extra steuntje in de rug nodig. Hiervoor zijn verschillende vormen van voorzieningen beschikbaar. Dit is in de vorm van bijvoorbeeld geld of tijd. De bekendheid hierover onder studenten is beperkt. Onderzocht is hoe we de bekendheid kunnen verhogen. Daarbij is niet elke student hetzelfde. Het onderzoek heeft vijf verschillende behoefteprofielen opgeleverd.