Onderzoeksrapport Ik word 18 jaar

Binnen de levensgebeurtenis ‘Ik word 18 jaar’ is onderzoek gedaan onder jongeren tussen 16 en 18 jaar met extra uitdagingen en ouders met extra uitdagingen van jongeren in deze leeftijdscategorie. Dit zijn jongeren met bijvoorbeeld een taalachterstand, onvoldoende vaardigheden in hun contact met de (digitale) overheid, met een licht verstandelijke of fysieke beperking of met multiproblematiek in het gezin. Er zijn knelpunten in kaart gebracht rondom het contact met de (digitale) overheid over de rechten, plichten en mogelijkheden bij de levensgebeurtenis ‘18 jaar worden’. In dit onderzoek zetten we gamification in als onderzoeksmethodiek om aan te sluiten bij de leefwereld van de jongeren en hun ouders.