Onderzoeksrapport Voorbereiding op ik krijg een kind

Dit kwalitatieve onderzoek is een vervolg op het verkennende onderzoek naar de levensgebeurtenis ‘ik krijg een kind’. In het vervolgonderzoek is dieper ingegaan op ervaringen en behoeften van (aanstaande) ouders ten aanzien van informatiebronnen. Er is ingegaan op vragen als waar zij hun informatie vandaan halen en hoe zij daarop uit zijn gekomen. Daarnaast is specifiek ingezoomd op ervaringen en behoeften van ouders met betrekking tot het persoonlijk overzicht op Rijksoverheid.nl ‘kind krijgen: wat moet ik regelen’.