Kwalitatief onderzoek persoonlijk overzicht studeren

Hoe ervaren aanstaande studenten het (aangepaste) persoonlijk overzicht? Die vraag stond centraal in dit onderzoek. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek in de vorm van 9 individuele diepte-interviews met aankomend studenten.