Evaluatie van het programma Mens Centraal

Het programma Mens Centraal heeft overkoepelend een aanjagende en verbindende functie vervuld  als het gaat om de mens centraal stellen in informatie en dienstverlening van de overheid maar er liggen nog een belangrijke uitdagingen voor de toekomst. Hoe kunnen bijvoorbeeld bestuurders en deelnemers vanuit de overheid nog beter worden meegenomen naar concrete acties;  en hoe kan de aanjagende en verbindende rol op de mens meer centraal te stellen na afloop van het programma  goed worden ingevuld.

Meer over de resultaten van het programma de afgelopen 4 jaar en de geleerde lessen lees je in de evaluatie van onderzoeksbureau I&O Research. Er is onder meer gesproken met deelnemers van overheidsorganisaties aan de trajecten van Mens Centraal, bestuurders, samenwerkingspartners en experts op het terrein van informatie en dienstverlening.