Onderzoeksrapport Thema Geldzorgen

Hoe ervaren mensen met het geldproblemen het zoeken van informatie en hulp, en waar lopen ze tegenaan in de informatie en dienstverlening vanuit de overheid? In dit kwalitatieve onderzoek is gesproken met mensen met geldzorgen, en met mensen in de directe omgeving, zoals vrienden en familie. De drempel om op zoek te gaan naar informatie en hulp en een structurele oplossing te vinden voor ervaren problemen, is hoog. Schaamte speelt hierbij een grote rol. Omstanders in de privésfeer kunnen helpen bij het doorbreken van deze handelingsonzekerheid; maar hebben nog beperkte kennis van beschikbare informatie.