Sluit aan bij de overheidsbrede onderzoeksagenda

We zijn op zoek naar onderzoekers die willen aansluiten bij de overheidsbrede onderzoeksagenda.

  • Heeft u ervaring met het zelf, of laten, uitvoeren van onderzoek onder burgers of ondernemers naar hun tevredenheid met of behoeften ten aanzien van (digitale) informatie en dienstverlening van uw overheidsorganisatie (onderdeel) of van de overheid als geheel?
  • Werkt u graag samen met andere onderzoekers?
  • Deelt u graag uw kennis en uitkomsten van onderzoek?
  • Staat u achter de doelstellingen van de Overheidsbrede onderzoeksagenda voor informatie en dienstverlening?

We zouden het fijn vinden als u met ons mee wilt doen!