Onze interactiecoaches helpen je graag

Uit onderzoek blijkt dat mensen een overheid wensen die hen begrijpt en daar rekening mee houdt in communicatie en dienstverlening. Maar hoe stel je mensen écht centraal? En hoe richt je je communicatie en dienstverlening in vanuit de leefwereld en behoeften van mensen? Misschien weet je niet hoe je moet beginnen. Of ben je al begonnen, maar weet je even niet hoe je verder moet. De interactiecoaches kunnen je verder helpen met praktische tips, een frisse blik en een bak aan ervaring.

De Algemene Rekenkamer wil burgers meer centraal stellen bij hun verantwoordingsonderzoek. Ik heb met hen gespard over hun projectvoorstel; hoe je dit concreter maakt, hoe je hierin het gedachtengoed ‘mens centraal’ verwerkt en hoe je intern draagvlak creëert. (Patrick Rancuret, interactiecoach)

Coaching voor en door de overheid

Interactiecoaches werken, net als jij, als ambtenaar bij een gemeente, provincie, ministerie, uitvoeringsorganisatie of waterschap. Het zijn ervaren adviseurs die allemaal hun eigen specifieke kennis en ervaring meebrengen – denk aan communicatie, dienstverlening, onderzoek of online.

Ze hebben de vaardigheid en nieuwsgierigheid om de juiste vragen te stellen. Ze hebben een breed netwerk en kunnen verbindingen leggen naar andere initiatieven. Maar het allerbelangrijkste is dat ze in hun manier van denken én in hun aanpak altijd mensen centraal stellen.

De gemeente Breda werkt aan een programma Jeugdpreventie, waarbij ze de jeugd meer centraal willen stellen en ook op een andere manier willen samenwerken met de diverse betrokkenen. Daarbij help ik zo nu en dan als sparringpartner. Omdat ik er geen belang in heb en niet al helemaal in de opdracht zit, is het voor mij makkelijker om feedback te geven of paralellen te trekken naar andere contexten. Een tip was bijvoorbeeld: jeugdpreventie in de wijk is niet uniek. Ga eens met andere gemeentes of stakeholders in gesprek om ervaringen uit te wisselen. Dat geldt ook voor veel andere onderwerpen. (Renate Beckers, interactiecoach)

Wat kan een interactiecoach voor je doen?

Een interactiecoach laat zien hoe je vraagstukken kunt analyseren en oplossen in het contact dat mensen hebben met jouw organisatie. De coach signaleert kansen, stelt kritische vragen, inspireert met kennis en ervaring uit eerdere projecten en laat zien hoe je de leefwereld van mensen naar binnen haalt. Ook kan een interactiecoach meedenken over (aanvullend) onderzoek.

Alles wat een interactiecoach doet is erop gericht om mensen meer centraal te stellen in hun contact met de overheid. Hoe dat er in de praktijk uitziet, hangt volledig af van waar jouw organisatie behoefte aan heeft. Dat verkennen we tijdens een intakegesprek. Dan bespreken we ook hoe een interactiecoach daarbij kan helpen, kosteloos:

  1. Soms zijn 1 of enkele gesprekken met een coach al voldoende. De interactiecoach kan tijdens deze gesprekken inspireren, praktische tips geven of een frisse blik werpen op een vraagstuk. Wat vaak net dat zetje geeft om verder te kunnen. Dat kan ook in presentatie- of workshopvorm.
  2. Heeft jouw organisatie behoefte aan meer inhoudelijke bijdrage? Bijvoorbeeld in de opstartfase van een project, tijdens het opstellen van een plan of juist als een lopend project vastloopt. Dan kan een interactiecoach voor maximaal 24 uur worden ingezet, verspreid over een aantal weken.

Uitgangspunt is altijd dat jouw team zelf – met hulp van de coach – de vraagstukken oplost.

In 5 sessies heb ik de gemeente Wageningen geholpen bij verschillende vraagstukken. Zo was de gemeente benieuwd of ze wel de juiste vragen aan inwoners stelden in hun formulieren. Veel formulieren bleken te complex en te uitgebreid, waardoor de uitkomsten te breed waren. Een andere vraag van de gemeente was hoe ze hun dienstverlening naar een hoger niveau konden tillen en hoe zaakgericht werken daarbij kan helpen. (Jesse Leemput, interactiecoach)

Jesse heeft ons geholpen en geïnspireerd door voorbeelden van gemeente Tilburg te tonen. Bijvoorbeeld hoe zij zaakgericht werken hebben geïmplementeerd. Daar zijn we nu zelf ook mee bezig voor de gemeente Wageningen. (Jolanda van Wijk, gemeente Wageningen)

Hoe werkt het in de praktijk?

De inzet van een interactiecoach is kosteloos, maar niet vrijblijvend. Daarom vinden we het belangrijk dat jullie organisatie ook echt met de inzichten aan de slag wil. Is er behoefte aan langere inzet van de interactiecoach (meer dan 2/3 gesprekken)? Dan beoordelen we de aanvraag op een aantal punten:

Workshops: haal kennis blijvend in huis

We bieden ook workshops (1,5 tot 2 uur) aan voor overheidsorganisaties, zodat je de kennis zelf in huis kan halen. Dit kan een eerste stap zijn naar het opleiden en faciliteren van eigen interactiecoaches. Een workshop kan voor een groep van maximaal 8 personen die bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in het gedachtengoed en dat binnen de organisatie verder willen brengen. De workshops zijn niet bedoeld als training, maar als handreiking. Doel is de deelnemers te inspireren en ze een duwtje de goede kant op te geven.

De volgende onderwerpen kunnen centraal staan:

  • Inleiding Communicatie en Dienstverlening van uit de leefwereld van mensen;
  • Ontwerpend onderzoek/design thinking als aanpak om in gesprek te zijn en blijven met mensen;
  • Onderzoeksmethoden en inzichten uit onderzoek;
  • Aanpak Levensgebeurtenissen, praktijkervaringen, aandachtspunten en best practices.

Tip: met mensen in gesprek te gaan kan heel laagdrempelig en eenvoudig. Kijk bijvoorbeeld welke contactmomenten (aan de balie, of de telefoon) er al zijn en of je die momenten kunt gebruiken, bijvoorbeeld voor het analyseren van een probleem, of het toetsen van een idee of ontwerp. Mensen zijn vaak blij om daarbij te kunnen helpen. Deze inzichten kun al heel waardevol zijn in een ontwerpproces. (Patrick Rancuret, interactiecoach)

Enthousiast geworden?

Meer weten of interesse om zelf als interactiecoach aan de slag te gaan? Neem contact op met Marcello Noto, Projectmanager Interactiecoaches m.noto@minaz.nl of 06 – 52 41 40 71