Renate Beckers

Ik ben 50 jaar, getrouwd, moeder van 4 kinderen en ik woon in Hillegom. Ik ben opgeleid als arbeids- en organisatiepsycholoog en heb daarna diverse aanvullende opleidingen gedaan op het terrein van organisatieverandering en –ontwikkeling, systeemdenken en design thinking.

Ik ben werkzaam bij rijksbreed organisatieadvies- en interim managementbureau Rijksconsultants, van waaruit ik overal in het Rijk word ingezet op opdrachten. Ik heb ruime ervaring als programmamanager, vooral binnen de wat grotere uitvoeringsorganisaties van het Rijk.

Specialiteit

Mijn expertise ligt op het terrein van organisatieontwikkeling. Ik begeleid organisaties in hun beweging naar opgavegericht werken of werken vanuit de bedoeling. Met oog voor de actuele context en het belang van de burger of ondernemer, draag ik vanuit de interne organisatie bij aan deze beweging via thema’s als leiderschap, eigenaarschap, talentgericht werken, teamontwikkeling, flexibel organiseren en lerende organisatie. 

Ik begeleid organisaties in hun beweging naar opgavegericht werken of werken vanuit de bedoeling.

Werkervaring

  • Reorganisatie bedrijfsvoeringssector voor Rijkswaterstaat;
  • Teamleider omzetbelasting bij de Belastingdienst;
  • Programma personele mobiliteit Rijk voor Binnenlandse Zaken;
  • Projectleider professionele ruimte voor A+O fonds Rijk;
  • Projectleider HR voor taakoverdracht van Zorginstituut Nederland naar CAK;
  • Reorganisatie primair proces voor DUO;
  • Rijksbreed innovatieprogramma Nooit meer reorganiseren vanuit UBR;
  • Programma Organisatieontwikkeling voor RVO. 

Persoonlijkheid en stijl van werken

Als ik mensen aan het werk hoor en zie, kan ik duiden wat hun vraagstuk is en analyseren waar het spaak loopt. Uit uitingen van organisaties leid ik af wat hun missie, opgave of bedoeling is. Ik kan strategische ambities vertalen naar de concrete werkpraktijk. Ik zie voor me hoe we van A naar B kunnen komen, met de mensen en middelen die voor handen zijn, en vind het een uitdaging om dat op de manier van B te doen. Ik denk in processen, handel intuïtief en beweeg mee met waar de energie zit. Ik ben resultaatgericht en klantgericht en creatief in het verzinnen van oplossingen. Ik ben een netwerker en verbinder, krijg anderen mee op basis van enthousiasme en bevlogenheid. Ik ben een onafhankelijke professional, inhoudelijk sterk, dienstbaar, en altijd reflectief en lerend.    

Als ik mensen aan het werk hoor en zie, kan ik duiden wat hun vraagstuk is en analyseren waar het spaak loopt.

Kortom

Ik ben een organisatieontwikkelaar, die vanuit de interne organisatie wil bijdragen aan de beweging naar een overheid die burgers en ondernemers werkelijk centraal zet.

Bekijk wat een interactiecoach voor jou kan betekenen.