Aanpak Levensgebeurtenissen

Aanpak Levensgebeurtenissen

Bij levensgebeurtenissen als kinderen krijgen, studeren, pensionering en overlijden, maar ook bij het starten van een eigen bedrijf moeten mensen veel regelen met de overheid. Dit contact verloopt nu niet altijd even soepel. Daarom richten we ons binnen de Aanpak Levensgebeurtenissen op betere communicatie en slimmere dienstverlening rondom levensgebeurtenissen. Ook zetten we ons in voor eenvoudigere wet- en regelgeving. We werken kortom aan initiatieven en oplossingen waarmee mensen écht geholpen zijn.

Want mensen willen graag dat het contact met de overheid zonder zorgen verloopt. Ze willen zich goed geholpen voelen en weten wat ze moeten doen. Met de Aanpak Levensgebeurtenissen zorgen we ervoor dat mensen meer inzicht hebben in hun zaken met de overheid. En dat mensen, bijvoorbeeld bij een verhuizing of na een overlijden, nog maar één keer dezelfde gegevens hoeven aan te leveren. Mens Centraal doet dat voor burgers, de KVK voor ondernemers en bedrijven.

Voor de Aanpak Levensgebeurtenissen is gebruik gemaakt van de Design thinking methode. Meer weten over de methodiek die we gebruiken? Download de presentatie.

Elly Johannes (Procesmanager Basisregistratie Kadaster): “Om problemen boven water te krijgen en oplossingen te bedenken waar mensen écht beter van worden, hebben we elkaar hard nodig. Dit moet je écht samen doen. Ik ben blij dat ik met een aantal levensgebeurtenissen heb mogen meedenken, ik heb er veel van geleerd.”

Kleine aanpassingen én grote

Vaak draait het bij de Aanpak Levensgebeurtenissen om kleine zaken, die snel veranderd kunnen worden. We hebben bijvoorbeeld teksten in brieven en op websites snel aangepast. En met behulp van een gezamenlijk (overheid en bedrijfsleven) ontwikkelde tool kunnen bedrijven nu direct nagaan of iemand is overleden; nabestaanden hoeven daardoor geen overlijdensakte meer te sturen om een abonnement op te zeggen. Maar het kan ook gaan om complexe processen die aanpassingen vragen in de hele keten en die meer tijd, geld en energie kosten. Vandaar dat we altijd kijken naar wat wij én jij vandaag, morgen én overmorgen kunnen doen!

Wat levert het op?

Binnen de overheid zijn veel collega’s actief bezig de dienstverlening slimmer te organiseren en de communicatie te verbeteren. Vooral door processen logischer in te richten en steeds te redeneren vanuit het perspectief van mensen. Dit doen we op basis van gesprekken met de mensen die het betreft. Alleen door goed te luisteren en vanuit de leefwereld van mensen te kijken kun je immers mensen écht centraal stellen. En dat levert veel op, voor zowel mensen als overheidsorganisaties. Een paar voorbeelden:

  • Het is voor mensen een stuk makkelijker om zaken met de overheid in één keer te regelen. Zoals het opgeven van een contactpersoon na overlijden.
  • Er gaan minder dingen fout, omdat duidelijker is wat mensen van de overheid kunnen verwachten én andersom.
  • Door niet te denken vanuit de overheid maar vanuit de situatie van mensen, voelen zij zich beter begrepen.
  • Het contact met de overheid verloopt veel soepeler. Immers, hoe eenvoudiger processen zijn, des te minder er kan misgaan. En hoe duidelijker de informatie, des te eerder mensen de overheid begrijpen.
  • Mensen krijgen voor hun situatie relevante informatie. Dat is niet alleen begrijpelijke informatie, maar ook informatie die op het goede moment komt, met de juiste inhoud en in een passende vorm.

Een van de methoden om de dienstverlening te verbeteren, is het in beeld brengen van ‘overheidsbrede klantreizen’, samen met alle betrokken organisaties. Deze klantreizen gaan dus over de grenzen van individuele overheidsorganisaties heen. Ze geven overheidsbreed een goed beeld van ervaringen en knelpunten van mensen in het contact met de overheid. Onze interactiecoaches kunnen je hierbij helpen.

Samenwerken binnen én buiten de overheid

Voor de Aanpak Levensgebeurtenissen werken we samen met alle partijen in de overheidsketen rond specifieke levensgebeurtenissen. Zoals gemeenten, de Belastingdienst, het CAK, het Kadaster, de SVB, de VNG en ministeries zoals dat van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat.

Daarnaast betrekken we ook private partijen, zoals KPN, ondernemers en bedrijven en het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Lees meer over onze methodiek en de inzichten en ervaringen die we hebben opgedaan! We vertellen je er graag meer over.

De Aanpak Levensgebeurtenissen is onderdeel van de Agenda Digitale Overheid (NLDIGIbeter). De Kamer van Koophandel en het programma Mens Centraal zijn verantwoordelijk voor de aanpak in respectievelijk het ondernemers- en het burgerdomein. Lees meer over de Stuurgroep Aanpak Levensgebeurtenissen.