Levensgebeurtenis Duurzaam ondernemen

Steeds meer ondernemers kiezen ervoor om duurzaam te ondernemen. Dit gebeurt vanuit verschillende drijfveren, zoals een persoonlijke overtuiging, economische motieven of wettelijke verplichtingen. Om duurzaam te kunnen ondernemen, hebben ondernemers concrete en direct toepasbare informatie nodig die aansluit bij hun bedrijfssituatie.

Uit onderzoek blijkt dat ondanks veel goede wil, goede raad en goede informatie, ondernemers vaak niet weten waar ze moeten beginnen met duurzaam ondernemen. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Ondernemers ervaren de aangeboden informatie als complex en niet toepasbaar in hun specifieke situatie. De overheid kan volgens ondernemers een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van ondernemers in het duurzaam ondernemen. Dit kan door de zakelijke voordelen van duurzaam ondernemen te bewijzen en door ondernemers te voorzien van juiste en relevante informatie op het juiste moment. Dit kan alleen als overheden samenwerken in de informatievoorziening aan ondernemers.