Inzichten uit onderzoek onder ondernemers

Wat zijn de behoeften van ondernemers die duurzaam willen ondernemen? En waar lopen zij tegenaan bij het voldoen aan regels en werken met subsidies? Dit is onderzocht in een onderzoek. Hieruit blijkt:

  • Ondernemers die duurzaam willen ondernemen missen continuiteit en transparantie in het duurzaamheidsbeleid van de overheid.
  • Ondernemers die duurzaam willen ondernemen vinden het lastig om relevante en begrijpelijke informatie te vinden.
  • Ondernemers die duurzaam willen ondernemen ervaren het als een opgave om een duurzame optie toe te passen.

Ondernemers die duurzaam willen ondernemen missen continuiteit en transparantie in het duurzaamheidsbeleid van de overheid

Vaak is het beslissen over vernieuwing of verandering een trigger voor duurzaam ondernemen. Bij die besluitvorming lijken ondermers zich vooral te baseren op informatie uit hun directe omgeving en netwerk. Overheidsinformatie en ondersteuning speelt een veel minder grote rol. Daarbij missen ondernemers continuiteit en transparantie in het duurzaamheidsbeleid. Duurzaamheid lijkt hierdoor minder gewicht te krijgen in het langetermijnperspectief van hun bedrijf.  

Ondernemers die duurzaam willen ondernemen vinden het lastig om relevante en begrijpelijke informatie te vinden

Ondernemers zijn ‘doeners’. Ze hebben behoefte aan concrete, praktische informatie die geldt voor hun specifieke bedrijf(situatie). Ook willen ondernemers weten welke stappen ze kunnen en moeten zetten. Maar de gevonden informatie sluit vaak niet aan bij hun situatie. Of is onvoldoende toepasbaar of actiegericht. Ook ontbreekt het vaak aan overzicht op de regels en subsidies waar ze gebruik van kunnen maken. Daarom zoeken ze vooral in de voor hen bekende (private) bronnen als zij informatie willen over vernieuwing of verandering van hun bedrijfsvoering. Voor wet- en regelgeving weten ondernemers de overheid beter te vinden.

Ondernemers die duurzaam willen ondernemen ervaren het als uitdagend om een duurzame keuze te maken

Ondernemers vinden het vaak lastig om te kiezen uit de verschillende duurzaamheidsoplossingen. Vooral omdat niet direct duidelijk is wat duurzaamheid bijdraagt aan een voordelige businessoplossing. Hoe ziet die oplossing er dan uit in hun eigen bedrijfssituatie? En hoe valide en duurzaam zijn die aangeboden oplossingen nu écht in de praktijk? Er is dan ook behoefte om de voorgenomen keuze te toetsen, om zo te bepalen of dit een duurzame en bedrijfseconomisch voordelige keuze is.