Inzichten uit onderzoek onder ondernemers

Wat zijn de behoeften van ondernemers die duurzaam willen ondernemen? En waar lopen zij tegenaan bij het voldoen aan regels en werken met subsidies?

We hebben ons voornamelijk gericht op de kleine ondernemer (2-49 medewerkers):

  • Ondernemers die willen verduurzamen, vinden het lastig om relevante en begrijpelijke informatie te vinden.
  • Duurzaamheid is voor veel ondernemers geen prioriteit, maar een optie wanneer er vanwege een andere prikkel een verandering nodig is of investering gedaan moet worden.
  • Ondernemers die duurzaam willen ondernemen, missen continuïteit en transparantie in het duurzaamheidsbeleid van de overheid.
  • Slechts weinig ondernemers oriënteren zich op wetten en subsidies bij een duurzaamheidsinvestering.
  • De onderwerpen waar kleine ondernemers tegenaan lopen zijn zo divers dat maatwerk nodig is om passende oplossingen te vinden.
  • De betrouwbaarste bron voor ondernemers op zoek naar informatie over verduurzamen is hun eigen warme netwerk.
  • Ondernemers die duurzaam willen ondernemen, ervaren het als uitdagend om een duurzame keuze te maken.

Ondernemers die willen verduurzamen, vinden het lastig om relevante en begrijpelijke informatie te vinden

De overheid heeft de verplichting om ondernemers te informeren over duurzaam ondernemen. Er is echter een wildgroei aan online informatie, met meer dan 70 verschillende websites van (semi)publieke instanties. Hierover zijn geen afspraken gemaakt. Naast goede informatie is er daardoor ook sprake van overlap en duplicatie. Veel informatie is daarnaast niet altijd relevant voor ondernemers, omdat het niet toepasbaar is op hun specifieke situatie. Ook is de informatie vaak ingewikkeld of moeilijk te vinden, en ondernemers vinden de algemene campagnes vaak ineffectief. Ondernemers hebben niet helder bij wie ze voor wat moeten zijn. ”Ondernemers zijn ‘doeners’. Ze hebben behoefte aan concrete, praktische overheidsinformatie over wet- en regelgeving die geldt voor hun specifieke bedrijf(situatie).

Duurzaamheid is voor veel ondernemers geen prioriteit, maar een optie wanneer er vanwege een andere prikkel een verandering nodig is of investering gedaan moet worden

Voor veel ondernemers is duurzaamheid niet de belangrijkste reden om te investeren. Zij zijn vooral bezig met het bedienen van hun klanten, het laten groeien van hun bedrijf en winstoptimalisatie. Verduurzaming komt pas in beeld als er een andere prikkel is, zoals een verandering in wet- en regelgeving of een commerciële kans.

Ondernemers die duurzaam willen ondernemen, missen continuïteit en transparantie in het duurzaamheidsbeleid van de overheid

Ondernemers vinden het beleid van de overheid te wisselvallig. De overheid stelt nieuwe eisen, maar deze eisen worden later weer aangepast. Dit maakt het voor ondernemers moeilijk om te investeren in duurzaamheid. Er is behoefte aan praktische adviezen van de overheid en een stabiel beleid zonder frequente veranderingen. Duurzaam ondernemen zou positief gestimuleerd moeten worden door de overheid.

Slechts weinig ondernemers oriënteren zich op wetten en subsidies bij een duurzaamheidsinvestering

Ondernemers vinden het vaak te ingewikkeld om zich te verdiepen in wetten en subsidies. Zij vinden het ook lastig om te bepalen welke regelingen voor hen van toepassing zijn. Ze schakelen liever een deskundige in om een en ander voor hen uit te zoeken en te regelen. Een kostenbaten-afweging is leidend bij de beslissing om dit te doen. Daar komt bij dat voor deze doelgroep geen specifiek beleid en regels zijn gedefinieerd ten aanzien van verduurzaming.

De onderwerpen waar kleine ondernemers tegenaan lopen zijn zo divers dat maatwerk nodig is om passende oplossingen te vinden

De behoeften van kleine ondernemers zijn divers. Zij hebben te maken met verschillende uitdagingen, zoals het vinden van informatie, het begrijpen van wet- en regelgeving en het financieren van duurzaamheidsmaatregelen. Voor deze uitdagingen zijn geen generieke oplossingen. Maatwerk is nodig om passende oplossingen te vinden. De maatwerk oplossingen kunnen alleen in samenwerking geleverd worden, met overheidsorganisaties, kleine ondernemers, het lokale netwerk en de leveranciers van verduurzamingsmaatregelen.

De betrouwbaarste bron voor ondernemers op zoek naar informatie over verduurzamen is hun eigen warme netwerk

Ondernemers vertrouwen vooral op hun eigen netwerk voor informatie over verduurzamen. Zij vinden deze informatie betrouwbaarder dan informatie van overheidsinstanties. Want met de warme contacten praat je makkelijker over complexe problemen, je hoort nieuwe dingen en je kan vragen stellen. Ondernemers starten hun klantreis daarom vaak via hun warme netwerk en op Google, en schakelen vervolgens pas een adviseur op het gebied van duurzaamheid in.

Ondernemers die duurzaam willen ondernemen, ervaren het als uitdagend om een duurzame keuze te maken

De voorkeur voor inlichtingen van private informatiekanalen is te danken aan de toepasbaarheid ervan. Het is voor ondernemers lastig om te bepalen welke duurzaamheidsoplossing het beste is voor hun bedrijf. Zij willen zeker weten dat de oplossing echt duurzaam is en dat deze ook voordelig is. Er is dan ook behoefte om de voorgenomen keuze te toetsen, om zo te bepalen of dit een duurzame en bedrijfseconomisch voordelige keuze is.