Oplossingen voor ondernemers die duurzaam willen ondernemen

Welke problemen ervaren ondernemers die duurzaam willen ondernemen? Hoe kunnen we als overheid hierbij helpen? Vanuit de aandachtsgebieden en oplossingsrichtingen die in de klantreis in kaart zijn gebracht, hebben we een aantal concrete verbeterprojecten geformuleerd. Met de samenwerkende partijen en de doelgroep verkennen we hoe de overheid verbeteringen voor ondernemers in praktijk kan brengen. De samenwerkende organisaties zijn RVO, Digitaal Ondernemersplein, KVK, BZK, EZK, I&W en de VNG. De samenwerkingspartners ontmoeten elkaar in een tweewekelijkse stand up. Die wordt gebruikt om elkaar bij te praten, informatie uit te wisselen en om hulpvragen aan elkaar te stellen en te behandelen.

Ondernemers helpen door de bomen het bos te zien

Diverse publieke en private organisaties bieden via een scala aan websites/portals informatie aan over Duurzaamheid. Ondernemers hebben niet helder bij wie ze voor wat moeten zijn.

Waarde toevoegen aan bestaande diensten

Wat heb je als ondernemer aan de diensten die de overheid je aanbiedt? Ondernemers weten niet altijd even goed wat de overheid in hun specifieke situatie kan betekenen.  

Duurzaamheid als onderdeel van bedrijfsbesluiten

Ondernemers zijn bezig met ondernemen en overwegen een duurzame keuze als dit bedrijfsmatig interessant is. Duurzaamheid als zodanig is in veel gevallen geen autonoom onderwerp voor ondernemers. Ondernemers zitten veelal niet in de klantreis Duurzaam Ondernemen. Wèl in een andere klantreis die met investeren of ander belangrijk bedrijfsbesluit|gebeurtenis te maken heeft. Ondernemers geven ook aan de overheid niet te zien als de plek en leverancier voor duurzame informatie.