Oplossingen voor ondernemers die duurzaam willen ondernemen

Met de samenwerkende partijen en de doelgroep verkennen we hoe de overheid verbeteringen voor ondernemers in praktijk kan brengen. De samenwerkende organisaties zijn RVO, Digitaal Ondernemersplein, KVK, BZK, EZK, I&W en de VNG.

Op basis van de inzichten uit het onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan:

  • Samenwerkende overheidsinstanties moeten urgentie creëren bij ondernemers.
  • Ondernemers helpen door de (digitale) bomen het bos te zien.
  • Het warme netwerk inzetten bij het informeren van ondernemers.
  • Maatwerkoplossingen ontwikkelen voor kleine ondernemers.

Samenwerkende overheidsinstanties moeten urgentie creëren bij ondernemers

De verschillende overheden moeten samenwerken. En de ondernemers laten weten en voelen dat verduurzamen noodzakelijk is en ook bedrijfseconomisch een verstandige keuze. De oriëntatie- en startperiode is een goed moment om de ondernemer vroegtijdig bewust te maken van duurzame mogelijkheden. Er moet concrete hulp komen om die op een verantwoorde manier door te voeren. Dit biedt de ondernemer zekerheid over de bedrijfseconomische voordelen van zijn duurzame keuzes. Het raken van de geldstroom van een onderneming creëert urgentie. Daarom kunnen belastingmaatregelen een effectieve manier zijn om duurzaam ondernemen te stimuleren. Ondernemers geven dit zelf aan.

Ondernemers helpen door de (digitale) bomen het bos te zien

Zorg voor heldere communicatie vanuit het Rijk. In deze actielijn zet EZK met andere betrokken ministeries, het digitaal ondernemersplein en RVO en KVK een gemeenschappelijke redactieformule op om veel meer gelijke informatie te verstrekken en een heldere boodschap vanuit het Rijk af te geven. Doel is om voor de ondernemer een lichtend pad te scheppen in het digitale bos. De overheid moet daarbij zorgen voor duidelijke en relevante informatie over duurzaam ondernemen voor kleine ondernemers. Deze informatie moet eenvoudig te vinden zijn en moet toepasbaar zijn op de specifieke situatie van de ondernemer.

Het warme netwerk inzetten bij het informeren van ondernemers

Activeer het warme netwerk. De meeste (kleine) ondernemers halen hun informatie uit de groep mensen om hen heen. Door te zorgen dat er in het warme netwerk goede kennis over verduurzaming aanwezig is kunnen we het ondernemers makkelijker maken de juiste stappen te zetten. Hiervoor wordt een pilot opgezet met de branchevereniging van accountants en installatiebedrijven. Zo zorgen we ervoor dat de juiste overheidsinformatie bij professionals komt waar ondernemers veel contact mee hebben. 

Maatwerkoplossingen ontwikkelen voor kleine ondernemers

Zorg voor goede dienstverlening vanuit gemeente aan de kleine ondernemer. De onderwerpen waar de kleine ondernemer tegenaan loopt op zijn verduurzamingsroute, zijn erg divers, daarvoor is vaak maatwerk nodig. De oplossingen en dit maatwerk kunnen we alleen leveren als we als overheidsorganisaties in samenwerking met de kleine ondernemer en zijn netwerk, samen oplossingen ontwerpen en uitproberen. De gemeente is de meest nabije bestuurslaag voor het grootste gedeelte van het mkb. Maar gemeentes zijn niet altijd uitgerust om de juiste ondersteuning te bieden. Met deze actielijn wordt door middel van pilots in Eindhoven en Edam-Volendam onderzocht welke ondersteuning gemeentes het beste kan bieden aan kleine ondernemers.