Werkwijze en betrokken organisaties

Samen met andere overheidsorganisaties werken we aan passende oplossingen voor ondernemers die (een kleine) externe financiering willen vinden.

Samenwerken aan oplossingen voor ondernemers die financiering willen vinden

De betrokken organisaties hebben samengewerkt volgens de klantreismethodiek. Die methodiek brengt het ervaringsproces van de klantgroep in kaart, via een eenvoudige weergave van de stappen die een bepaalde klantgroep zet rondom een bepaalde (levens)gebeurtenis. Het geeft ook de context en de emotie van de klant weer.

Een kerngroep heeft in opeenvolgende iteraties de klantreis in beeld gebracht en vanuit interpretatie van hun observaties kansenrichtingen in beeld gebracht en die verbonden aan mogelijke verbeteracties.

 Om tot een volledig beeld te komen zijn de volgende stappen doorlopen:​

 • Bepalen van de juiste scope, het afbakenen van het onderzoeksgebied.
 • Bepalen van respondenten en vragenlijst voor kwalitatief onderzoek.
 • Interviews met 9 ondernemers.
 • In kaart brengen van de huidige klantreis; gedrag en beleving van de ondernemers.​
 • Het optekenen van de klantreis.
 • Interpretatie van resultaten in een mapping sessie met de kerngroep.
 • Definiëren van aandachtsgebieden en oplossingsrichtingen door het kernteam.

Validatie bij de doelgroep

 • Dit is een kwalitatief onderzoek. De doelgroep is betrokken bij de validatie van de klantreis en bij het definiëren van de aandachtsgebieden. Er zijn interviews gehouden met een achttal ondernemers uit een verscheidenheid aan sectoren. Alle ondernemers zijn afkomstig uit het micro-mkb (2-10 medewerkers) en hebben in het jaar voor het onderzoek een financieringsbehoefte van maximaal €250.000,- gehad.
 • De verbeterideeën en aanbevelingen sluiten waar mogelijk aan op bestaande projecten en samenwerkingsverbanden.
 • ​Bij oplevering van dit adviesrapport zijn oplossingsrichtingen en kansen bepaald. De uitvoering van de oplossingen ligt nog in de toekomst. Een meer kwantitatieve validatie van de oplossingen heeft (nog) niet plaatsgevonden, maar kan onderdeel zijn van vervolgacties.

Betrokken organisaties

 • Kamer van Koophandel (KVK)
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 
 • Digitaal Ondernemersplein (DOP)
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Contact

Vragen over deze Levensgebeurtenis? Neem dan contact op met het Levensgebeurtenissen team van KVK via levensgebeurtenissen@kvk.nl