Levensgebeurtenis Ik word 18 jaar

18 jaar worden is een grote mijlpaal. Van de ene op de andere dag ben je volwassen en mag je veel, zoals stemmen en autorijden. Rondom deze levensgebeurtenis moet er een aantal dingen geregeld worden met de overheid. Denk aan een zorgverzekering. Jongeren willen weten wat ze moeten regelen en waar ze recht op hebben. Hiervoor is relevante informatie nodig die jongeren graag tijdig ontvangen van de overheid.

Inzichten uit onderzoek onder jongeren

Om erachter te komen hoe jongeren met een sociaal en financieel vangnet (en hun ouders) de rechten en plichten rondom 18 jaar worden ervaren, hebben we meerdere onderzoeken uitgevoerd. Uit deze onderzoeken hebben we geleerd dat:

  • Ouder en jongeren samen betrokken zijn bij regelzaken in aanloop en rond 18 jaar worden.
  • Er geen grote knelpunten zijn bij regelzaken in aanloop naar de 18e verjaardag
  • Financiën wel een aandachtspunt is.
  • ‘Mijlpalen’ goed bekend zijn, er is minder kennis van plichten en mogelijkheden.
  • Jongeren als ouders een afwachtende houding hebben bij regelzaken.
  • Zowel ouders als jongeren behoefte aan gemak, overzicht en duidelijkheid.

Lees meer over deze inzichten uit onderzoek over jongeren en ouders rondom 18 jaar worden