Levensgebeurtenis Ik krijg een kind

Bij het krijgen van een kind, komt veel regelwerk kijken. Ook met de overheid. Wat er precies geregeld moet worden en welke rechten een zwangere en de partner hebben, is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Op www.Rijksoverheid.nl/kindkrijgen kunnen aanstaande ouders een persoonlijk overzicht vinden.

Om nog beter inzicht te krijgen in hoe zwangeren, partners en recente ouders de informatie en dienstverleningen van de overheid ervaren is onderzoek gedaan. Op basis van dit onderzoek worden met verschillende betrokken organisaties trajecten opgestart om verdere optimalisaties hierop te realiseren.  

Inzichten uit onderzoek

Onderzoek toont aan dat veel ouders de weg weten te vinden naar de overheidsinformatie en -dienstverlening. Het persoonlijk overzicht op Rijksoverheid.nl wordt daarvoor regelmatig geraadpleegd. Deze kan worden geoptimaliseerd door een splitsing in acties van voor en na de geboorte. De bekendheid van de regelingen als ZEZ, WAZO, Wbo en Wieg is beperkt en vooral die van ZEZ en WAZO vragen aandacht. Onder kwetsbare groepen als minder-digitaal-vaardigen en laaggeletterden wordt nader onderzoek uitgevoerd.

Daarnaast doen we regelmatig onderzoek naar de bekendheid en het gebruik van het persoonlijk overzicht. Daar waar verbeteringen mogelijk zijn, doen we dat. Zo zagen we bijvoorbeeld dat het veelal de partner van de zwangere is die zich bezighoudt met regelzaken rondom de geboorte. Onze communicatie passen we hier dan op aan.

Lees meer over deze inzichten uit onderzoek en het achterliggende onderzoek.