Levensgebeurtenis Mijn medewerker heeft schulden

Uit onderzoek blijken meer dan 600.000 Nederlanders problematische schulden te hebben. Daarnaast is er ook nog een grote groep burgers met groeiende schulden, die nog niet problematisch zijn, maar nog wel kunnen worden. Dit levert bij veel burgers stress op. Zij wachten bovendien lang met het zoeken van hulp. Ook weten zij de weg naar hulpverlening niet te vinden, waardoor de problemen verder toenemen.

Hoe werkgevers een helpende hand kunnen bieden

Eerder signaleren, het bieden van overzicht en kennis van zaken kunnen burgers onder meer helpen toe te werken naar oplossingen. De werkgever kan hierbij een grote rol spelen. Zij zien signalen (o.a. door verzuim, loonbeslag, levensgebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een scheiding en dergelijke) en kunnen de werknemer de belangrijke (eerste) helpende hand bieden. Daar zijn zij immers ook bij gebaat. Het is aan ons als overheid de taak de werkgevers daarin te ondersteunen, zodat zij in staat zijn de medewerkers met al dan niet problematische schulden te helpen, deze schulden niet verder te doen oplopen en toe te werken naar een oplossing.

Onderzoeken naar personeel met schuldenproblematiek

Op 31 mei 2022 vond de eerste sessie voor de levensgebeurtenis ‘Mijn medewerker heeft schulden’ plaats. De deelnemende organisaties waaronder Belastingdienst, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Wijzer in Geldzaken, Schoonmakend Nederland, Programma Mens Centraal en KVK hebben gedeeld waar zij op dit vlak mee bezig zijn. Het is duidelijk dat er al veel lopende projecten en initiatieven zijn.

Ook lopen er een aantal onderzoeken naar personeel met schuldenproblematiek. De onderzoeken die het betreft staan los van KVK en deelnemende organisaties, maar zijn wel interessant om te mee te nemen in onze klantreis.

De uitkomsten van deze recente onderzoeken wil het team graag meenemen. Eind juni 2022 komt het team weer bij elkaar om de resultaten uit de onderzoeken met elkaar te bespreken en van daaruit de klantreis te bepalen en uit te werken.

Contact

Heb je vragen over deze levensgebeurtenis? Neem dan contact op met KVK klantreisexpert Susan van Reekum: susan.van.reekum@kvk.nl of 06 – 29 63 15 76.