Inzichten uit onderzoek met startende ondernemers

Om te begrijpen wat starters mee maken en welke problemen ze tegen aanlopen, hebben we een klantreisonderzoek gedaan naar hun reis, van hun eerste idee tot anderhalf jaar later.

Het doel van deze overheidsbrede klantreis is om de dienstverlening van de betrokken overheidsorganisaties te verbeteren. Zo willen we het voor startende ondernemers makkelijker maken om hun bedrijf te beginnen, zodat ze zich volop kunnen focussen op het runnen van een succesvol bedrijf. In het onderzoek hebben we gekeken naar welke stappen starters nemen om hun bedrijf te beginnen, welke problemen ze tegenkomen en hoe ze de service van de overheid ervaren.

De start van een onderneming: Eenvoudig begin, onduidelijke regelgeving

Als je eenmaal bent begonnen, dan kom je er wel achter wat nodig is.

Voor starters is het opzetten van een onderneming vaak eenvoudiger dan gedacht. Echter, de regelgeving die met overheidsinstanties gepaard gaat, kan ik het begin verwarrend zijn. Na wat online speurwerk, navraag binnen het eigen netwerk en via KVK, wagen starters zich toch aan de uitdaging. KVK helpt starters met het voldoen aan de minimale eisen voor een KVK- en btw-nummer. De starter maakt zich zorgen over het correct invullen van de btw-aangifte en het toepassen van de juiste aftrekposten. De focus ligt echter vooral op het binnenhalen van de eerste klanten, het opstellen van offertes en het versturen van facturen. De bijbehorende administratie is geen favoriete bezigheid en wordt dan ook graag uitbesteed.

Tijdens mijn voorbereiding ben ik op de KVK-Startersdag geweest. Ik kwam erachter dat ik nog veel moest regelen en heb het daarom nog een jaar uitgesteld.

Stilstaan bij gemeentelijke subsidiemogelijkheden, verordeningen en de ontwikkeling van intellectueel eigendom gebeurt weinig. Dit lijken gemiste kansen en een serieus risico voor de starter in de toekomst. Kansen zitten in de subsidiemogelijkheden en andere hulp die de gemeenten aan starters bieden. Risico’s liggen in klachten van omwonenden en boetes voor het niet voldoen aan lokale wet- en regelgeving. Ook het gebruiken van bepaalde woord- of beeldmerken en zelfs boetes voor oneigenlijk gebruik van ander intellectueel eigendom als foto’s op een website zijn risico’s voor een starter.

Belangrijkste inzichten uit onderzoek

  1. Informatievoorziening: Er is veel algemene informatie beschikbaar voor het starten van een bedrijf, maar starters besteden weinig aandacht aan lokale wet- en regelgeving en intellectueel eigendom. Dit kan leiden tot juridische problemen en boetes. 
  2. Ondersteuning: Het inschrijven van een eigen bedrijf wordt als relatief eenvoudig ervaren. Starters waarderen praktische hup bij het opzetten van hun onderneming, een coach zien ze als toegevoegde waarde om hen te helpen om fouten te voorkomen en hun succes te vergroten/bedrijf te laten groeien. 
  3. Startmoment: Het informele en formele startmoment kunnen per starter verschillen. Er is geen ‘one size fits all’ benadering voor het starten van een onderneming. 
  4. Administratie en btw: Fouten in de financiële administratie en de (eerste) btw-aangifte komen vaak voor. Dit kan startende ondernemers geld kosten en leiden tot onnodige stress. 
  5. Prioriteiten: De ondernemer wil ondernemen! Hierdoor wordt er minder aandacht besteed aan administratie en wetgeving. Informatie uit het eigen netwerk wordt vaak gezien als voldoende. Dit kan leiden tot problemen met de naleving van regels en verplichtingen. 
  6. Rol van het netwerk: Het persoonlijk netwerk speelt een belangrijke rol in het ondersteunen van starters. Starters waarderen de hulp van familie, vrienden en kennissen. Dit kan een waardevolle aanvulling zijn op professionele ondersteuning. 
  7. Informatiebronnen: Google en het persoonlijk netwerk zijn de primaire informatiebronnen van de meeste starters. Als dit vragen onvoldoende beantwoordt, worden de overheidsloketten geraadpleegd.

Meer over dit onderzoek

Wil je meer lezen over de inzichten uit onderzoek? Of weten hoe dit onderzoek tot stand is gekomen? Bekijk dan het Adviesrapport levensgebeurtenis 'Ik wil voor mijzelf beginnen'.