Inzichten uit onderzoek onder nabestaanden van ondernemers

Om erachter te komen wat er speelt bij nabestaanden van ondernemers, is er een onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt:

  • Nabestaanden van ondernemers beginnen vaak met een achterstand.
  • Nabestaanden van ondernemers weten niet waar ze moeten beginnen met regelen en hebben geen overzicht van wat er moet gebeuren.
  • Nabestaanden voelen zich onzeker en niet goed geholpen.
  • Nabestaanden van ondernemers willen begrepen worden.

Nabestaanden van ondernemers beginnen vaak met een achterstand

Bij veel nabestaanden was bedrijfsopvolging of verdeling niet vastgelegd, dat is vaak óók zo wanneer er sprake is van een langer ziekbed. Toch gaat de onderneming meestal gewoon door en vraagt dit direct aandacht. Bovendien komen nabestaanden soms voor vervelende verrassingen te staan: er blijkt een achterstand in het bijhouden van administratie te zijn, of in het doen van belastingaangiftes.

“Hij wilde niet bezig zijn met zijn afscheid; dat is fijn voor hem, maar moeilijk voor ons.”

Nabestaanden van ondernemers weten niet waar ze moeten beginnen met regelen en hebben geen overzicht van wat er moet gebeuren

Nabestaanden willen in de eerste periode na overlijden niet bezig zijn met het regelen van zaken. Maar eenmaal na de uitvaart willen én moeten zij overzicht en grip krijgen op dat wat de overledene achterlaat. Nabestaanden missen dit overzicht en weten niet goed in welke volgorde de diverse stappen het beste genomen moeten worden. Dit komt onder andere omdat zij vaak niet bekend zijn met wereld van het ondernemen.

“De vrouw van Dela heeft zo’n boekje met dingen waar je aan moet denken als je partner overleden is, maar dat gaat niet over zakelijke dingen.”

Bovendien is het voor nabestaanden vaak onduidelijk wanneer het regelwerk ‘klaar’ is. Zij ervaren dat overheidsloketten jaren later nog rekeningen sturen. Ze willen dan ook vooral snel af van onzekerheden op terreinen als personeel, grondstoffen of voorraad.

Nabestaanden voelen zich onzeker en niet goed geholpen

Nabestaanden van ondernemers staan soms voor moeilijke beslissingen. Gaan ze de onderneming opheffen, zelf voortzetten of laten ze dit misschien doen door anderen? De aangeboden hulp die ze hierbij krijgen, wordt vaak als een uitdaging ervaren: sommige zaken gaan te snel, andere duren juist te lang.

“Ik kon niet gelijk bij de zakelijke rekening, dat duurde een paar weken. Met de bank was het een heel gedoe, verschrikkelijk.”

Bovendien is het voor nabestaanden van ondernemers vaak lastig in te schatten wie zij kunnen vertrouwen voor (betaalbare) ondersteuning. Zo geven nabestaanden aan het lastig te vinden in te schatten wat de intenties van familie en vrienden zijn. Ook zijn er geen passende (neutrale) verwijzingen naar overheidsbronnen. Bijvoorbeeld wanneer er vragen zijn over de erfenis of over financiële consequenties.

"Er komt veel op je af, het verlies... je voelt je onzeker over veel zaken..."

Nabestaanden van ondernemers willen begrepen worden

Nabestaanden van ondernemers gaan vaak door een emotionele periode. Juist dan hebben ze behoefte aan begrip van de instanties met wie zaken rondom de onderneming geregeld moeten worden. Helaas ervaren ze in de communicatie en afhandeling vaak uitdagingen. Zo lopen bij de administratie, financiën en inboedel bij ondernemers privé en zakelijk vaak door elkaar. Maar bij bijvoorbeeld de bank kunnen privé en zakelijk niet tegelijk afgehandeld worden. Hierdoor moeten nabestaanden meerdere malen naar de bank toe. Daarin voelen nabestaanden zich onbegrepen.

“Moet ik weer ergens heen met mijn verdrietige moeder om een handtekening te halen.”