Werkwijze en betrokken organisaties

Via de levensgebeurtenissenaanpak werken verschillende overheidsorganisaties samen aan oplossingen voor nabestaanden van ondernemers.

Samenwerken aan oplossingen voor nabestaanden

Bij het creëren van de oplossingen staan de nabestaanden centraal. De aanpak start met het maken van een klantreis via de volgende stappen:

  • In kaart brengen van de klantreis via interviews bij nabestaanden en experts. Centraal staan de beleving, het gedrag en de behoeftes van nabestaanden van ondernemers.
  • Bepalen van aandachtsgebieden in de klantreis.
  • Bepalen van de oplossingsrichtingen.

De resultaten van deze stappen zijn verwerkt in een adviesrapport. De betrokken overheden werken daarna samen om de oplossingsrichtingen verder uit te werken en te implementeren. Dit alles om de dienstverlening voor nabestaanden daadwerkelijk te verbeteren.

Betrokken organisaties

  • Belastingdienst
  • Ministerie van Algemene Zaken 
  • Ondernemersplein.nl 
  • Kamer van Koophandel (KVK)
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Contact

Vragen over deze Levensgebeurtenis? Neem dan contact op met het Levensgebeurtenissen team van KVK via levensgebeurtenissen@kvk.nl