Werkwijze en betrokken organisaties

Samen met andere overheidsorganisaties werken we aan passende oplossingen voor nabestaanden van ondernemers.

Samenwerken aan oplossingen voor nabestaanden

De betrokken organisaties hebben samengewerkt volgens de klantreismethodiek. Die methodiek brengt het ervaringsproces van de klantgroep in kaart, via een eenvoudige weergave van de stappen die een bepaalde klantgroep zet rondom een bepaalde (levens)gebeurtenis. Het geeft ook de context en de emotie van de klant weer. Zo is het proces vanuit de nabestaande van een ondernemer bekeken.

Een werkgroep heeft in opeenvolgende iteraties de klantreis in beeld gebracht en resultaten tussentijds teruggekoppeld aan een breed projectteam.

Om tot een volledig beeld te komen zijn de volgende stappen doorlopen:​

  • In kaart brengen van de huidige klantreis; gedrag en beleving van nabestaanden van ondernemers.​
  • Validatie van de huidige klantreis en de belangrijkste momenten en uitdagingen voor nabestaanden van ondernemers in deze klantreis, door kwalitatief onderzoek.​
  • Kwantitatief valideren van inzichten vanuit het kwalitatieve onderzoek.​
  • Definiëren van aandachtsgebieden en oplossingsrichtingen door het projectteam. ​

De resultaten van deze stappen zijn verwerkt in een adviesrapport met aanbevelingen.

Betrokken organisaties

  • Belastingdienst
  • Ministerie van Algemene Zaken 
  • Ondernemersplein.nl 
  • Kamer van Koophandel (KVK)
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Contact

Vragen over deze Levensgebeurtenis? Neem dan contact op met het Levensgebeurtenissen team van KVK via levensgebeurtenissen@kvk.nl