Werkwijze en betrokken organisaties

Samen met andere overheidsorganisaties werken we aan passende oplossingen voor nabestaanden. 

Samenwerken aan oplossingen voor nabestaanden

De problemen die spelen bij nabestaanden zijn in verschillende werkgroepen besproken. Daaruit zijn oplossingen gekomen die zijn voorgelegd aan nabestaanden, de doelgroep dus. Iedere werkgroep heeft een advies geschreven waarin staat welke acties nodig zijn om de problemen op te lossen. De adviezen zijn besproken en geaccordeerd in het Bestuurlijk Overleg van 23 september 2019 en van 23 april 2020.

Lees hoe we problemen voor nabestaanden oplossen.

Bestuurlijk Overleg levensgebeurtenis overlijden

Het Bestuurlijk Overleg bestaat uit bestuurders en directeuren van de meest betrokken overheidsorganisaties bij de levensgebeurtenis overlijden. Zoals de Belastingdienst, het Kadaster, gemeenten, VNG en het ministerie van BZK.

Het Bestuurlijk Overleg is opdrachtgever voor de invoering van de oplossingen.

Betrokken organisaties