Problemen, oplossingen en acties voor nabestaanden

Welke problemen ervaren nabestaanden na het overlijden van een dierbare? En hoe kunnen we dat als overheid oplossen? Voor ieder probleem zoeken we een passende oplossing. Dat doen we samen met andere overheidsorganisaties. En toetsen we altijd bij de doelgroep.  

Problemen nabestaanden in kaart brengen

De problemen rond de levensgebeurtenis overlijden hebben we in kaart gebracht op basis van:

  • gesprekken met nabestaanden;
  • onderzoek;
  • ervaringen van vertegenwoordigers uit overheidsorganisaties en private partijen.

Werken aan oplossingen voor nabestaanden

De problemen zijn in verschillende werkgroepen besproken. Daaruit zijn oplossingen gekomen die zijn voorgelegd aan nabestaanden. Iedere werkgroep heeft een advies geschreven waarin staat welke acties nodig zijn om de problemen op te lossen. De adviezen zijn besproken en geaccordeerd in het Bestuurlijk Overleg van 23 september 2019 en van 23 april 2020.

In een aantal pilots worden de oplossingen in de praktijk gebracht en getoetst bij nabestaanden. De uitkomsten daarvan worden eind 2020 verwacht.

Bestuurlijk Overleg levensgebeurtenis overlijden

Het Bestuurlijk Overleg bestaat uit bestuurders en directeuren van de meest betrokken overheidsorganisaties bij de levensgebeurtenis overlijden. Zoals de Belastingdienst, het Kadaster, gemeenten, VNG en het ministerie van BZK.

Het Bestuurlijk Overleg is opdrachtgever voor de invoering van de oplossingen.