Opbrengsten

De aanpak van de levensgebeurtenis Overlijden heeft voor nabestaanden en voor overheidsorganisaties al eerste opbrengsten opgeleverd.

In het chronologisch overzicht van de aanpak levensgebeurtenis overlijden kunt u zien wat hieraan vooraf is gegaan.

De knelpunten, oplossingen en acties geven inzicht in de knelpunten en oplossingen rond overlijden. Ook is hier te zien aan welke acties op dit moment wordt gewerkt.

Opbrengsten voor nabestaanden

 • Persoonlijk overzicht overlijden aangepast 
  Wat je met de overheid moet regelen als iemand overlijdt, verschilt per situatie. Bij verlies van een ouder regel je andere dingen dan bij het verlies van een kind. Het bestaande persoonlijk overzicht overlijden op Rijksoverheid.nl is vanuit deze verschillen aangepast. Zodat nabestaanden die dit persoonlijk overzicht invullen overzicht en inzicht krijgen in de zaken die ze met de overheid moeten regelen.
   
 • Aangepast: 'Overlijden: wat moet ik regelen?'
   
 • Persoonlijk overzicht 'voorbereiding op eigen overlijden' en persoonlijk overzicht 'erven'
  Naast het bestaande persoonlijk overzicht overlijden zijn nog twee nieuwe persoonlijk overzichten ontwikkeld. Een die zich richt op de voorbereiding van het eigen overlijden en een die gericht is op erfgenamen.
   
 • Nieuw: 'Hoe bereid ik me voor op mijn eigen overlijden?'
 • Nieuw: 'Wat moet ik regelen en weten als ik erfgenaam ben?

Opbrengsten voor overheidsorganisaties

 • Inzichten uit onderzoek onder nabestaanden
  Er zijn meerdere onderzoeken onder nabestaanden uitgevoerd. De inzichten uit deze onderzoeken zijn overzichtelijk bij elkaar gebracht en worden op de pagina inzichten uit onderzoek aangeboden en zijn ook in de vorm van een factsheet beschikbaar.
   
 • Overheidsbrede klantreis
  Om in kaart te brengen wat nabestaanden tegenkomen in hun contact met de overheid na het verlies van een naaste, is een overheidsbrede klantreis gemaakt.
   
 • Tijdlijn
  Nabestaanden ontvangen vanuit de overheid veel verschillende informatie. De tijdlijn die gemaakt is biedt hiervan een overzicht.