Oplossingen voor nabestaanden

Welke problemen ervaren nabestaanden na het overlijden van een dierbare? En hoe kunnen we dat als overheid oplossen? Voor ieder probleem zoeken we een passende oplossing. Dat doen we samen met andere overheidsorganisaties. En toetsen we altijd bij de doelgroep. 

Onderstaande problemen en oplossingen zijn tot stand gekomen uit onderzoek onder nabestaanden.

Communicatie afstemmen op behoeften nabestaanden

Nabestaanden moeten vaak meermaals een contactpersoon doorgeven. Ook ervaren nabestaanden veel communicatie (van de overheid) als onpersoonlijk.

Met een aantal gemeenten testen we hoe je als overheid empathischer kan communiceren en nabestaanden direct meer handvatten kan bieden. Deze test is afgerond en nabestaanden zijn positief. De NVVB zorgt voor de landelijke uitrol.

Meer overzicht op regelwerk voor nabestaanden

Bij een overlijden moeten nabestaanden veel regelen. Nabestaanden hebben vaak geen compleet overzicht van wat geregeld moet worden met de overheid.  

Rijksoverheid.nl biedt op rijksoverheid.nl/overlijden een persoonlijk overzicht waarin mensen een overzicht op maat kunnen maken.

Eén ingang voor vragen aan de overheid

Wanneer iemand overlijdt, weten nabestaanden niet goed waar ze vragen aan de overheid kunnen stellen. Een landelijk servicepunt kan dit probleem voor nabestaanden oplossen.

Diensten van private partijen automatisch beëindigen

Private partijen weten vaak niet dat iemand is overleden. Hierdoor lopen kosten voor voorzieningen als elektriciteit gewoon door.

Nabestaanden moeten een overlijden zelf melden bij deze partijen. Het zou nabestaanden helpen wanneer dit automatisch gebeurt.

Zoektocht naar erfgenamen makkelijker maken (onbeheerde nalatenschappen)

Jaarlijks overlijden in ons land honderden mensen zonder dat erfgenamen aanspraak maken op de nalatenschap. Dit wordt een onbeheerde nalatenschap genoemd. Vaak komt dit omdat niet duidelijk is wie de erfgenaam is. Ook duurt deze zoektocht lang.

Machtiging voor nabestaanden

Mens Centraal is betrokken bij het programma Machtigen van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en de Stichting Logius. Bij het programma Machtigen heeft de afgelopen jaren hoofdzakelijk de nadruk gelegen op techniek, organisatie en wetgeving. In opdracht van het programma Machtigen hebben we onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van nabestaanden rondom een nabestaandenmachtiging.