Levensgebeurtenis Scheiden

Bij een scheiding komt er veel op je af. Emotioneel gezien en op het gebied van regelzaken. Maar hoe ervaren ouders en kinderen een scheiding eigenlijk? En hoe kunnen we deze mensen vanuit de overheid zo goed mogelijk ondersteunen tijdens of na een scheiding?

Focus op scheidende ouders met kinderen

Als ouders uit elkaar gaan, betekent dat vaak schade voor kinderen. Met het programma Scheiden zonder Schade wil de overheid dit zoveel mogelijk voorkomen. Dit programma is in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en in partnerschap met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Voor de levensgebeurtenis scheiden werkt het programma Mens Centraal nauw samen met het programma Scheiden zonder Schade. De focus ligt dan ook op scheidende ouders met kinderen.