Levensgebeurtenis Scheiden

Bij een scheiding komt er veel op je af. Emotioneel gezien en op het gebied van regelzaken. Maar hoe ervaren ouders en kinderen een scheiding eigenlijk? En hoe kunnen we deze mensen vanuit de overheid zo goed mogelijk ondersteunen tijdens of na een scheiding?

Inzichten uit onderzoek

Hoe ervaren ouders en kinderen een scheiding? En welke behoefte hebben zij rond informatie en dienstverlening? Om daarachter te komen hebben we onderzoek gedaan onder ouders die gaan scheiden (of al zijn gescheiden) en hun kinderen. Hieruit hebben we geleerd dat: 

  • Door hoge emotionele impact scheiding, veel regelwerk en laag kennisniveau weet men niet goed wat men moet regelen.
  • Ouders hebben behoefte aan praktische informatie én emotionele begeleiding, maar concretisering is lastig.
  • Kinderen vinden het lastig eigen behoeften te benoemen.
  • Knelpunten in informatie en dienstverlening lopen uiteen. 
  • Aandachtspunt voor communicatie: ouders denken in gebeurtenissen en niet in fases.

Lees meer over deze inzichten uit onderzoek en de achterliggende onderzoeken.

Focus op scheidende ouders met kinderen

Als ouders uit elkaar gaan, betekent dat vaak schade voor kinderen. Met het programma Scheiden zonder Schade wil de overheid dit zoveel mogelijk voorkomen. Dit programma is in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en in partnerschap met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Voor de levensgebeurtenis scheiden werkt het programma Mens Centraal nauw samen met het programma Scheiden zonder Schade. De focus ligt dan ook op scheidende ouders met kinderen.