Oplossingen voor niet-Nederlandse ondernemers

Welke problemen ervaren niet-Nederlandse ondernemers als zij een onderneming willen starten in Nederland? Hoe kunnen overheidsorganisaties daarbij helpen?

Uit de klantreis zijn een aantal concrete verbeterkansen naar voren gekomen. Op basis van een uitvraag onder de niet-Nederlandstalige ondernemers blijkt er draagvlak voor elk van de genoemde verbeteringen. Urgentie is echter het hoogst voor de volgende verbeterkansen.