Levensgebeurtenis Verhuizen

Oriëntatie op een ander huis en verhuizen is voor ieder mens weer anders. Sommige mensen willen graag weten welke (financiële) verplichtingen zij hebben bij het wonen op een bepaald adres. Anderen willen overzicht en inzicht in een verhuisproces in hun (nieuwe) gemeente. In alle gevallen geldt dat de informatie relevant moet zijn. Mensen moeten zich goed geholpen voelen en weten wat ze zelf moeten doen.

Inzichten uit onderzoek onder mensen die gaan verhuizen

Als je gaat verhuizen, tegen welke problemen loop je dan aan? Om daarachter te komen hebben we verschillende onderzoeken uitgevoerd. Hieruit hebben we geleerd dat: 

  • Het verhuisproces omvat veel fases waarin de overheid een rol kan spelen.
  • Begin verhuisproces geeft veel stress, grote behoefte aan (financieel) overzicht.
  • Mensen missen een betrouwbaar centraal punt voor informatievoorziening.
  • Mensen missen relevante persoonlijke informatie.
  • Informatie over verduurzamen huis is zeer gewenst.

Lees meer over deze inzichten uit onderzoek en de achterliggende onderzoeken.