Levensgebeurtenis Ik word werkloos

Het verliezen van je baan heeft een grote financiële impact. Werkloos raken kan ook een ingrijpende emotionele gebeurtenis zijn, terwijl er tegelijkertijd veel geregeld moet worden met verschillende overheidsinstanties. Burgers weten niet altijd waar ze terecht kunnen voor steun of informatie. Samen met burgers en diverse instanties kijkt het programma Mens Centraal hoe de overheid de dienstverlening kan verbeteren aan mensen die hun baan verliezen.

Inzichten uit onderzoek onder werklozen

In 2021 is uitgebreid onderzoek gedaan naar de levensgebeurtenis Ik word werkloos. Onderzoekers spraken uitvoerig met tientallen mensen, die vanuit verschillende situaties werkloos zijn geworden. Sommigen zochten hun weg in het aanvragen van een uitkering, anderen probeerden vanuit de WW weer aan het werk te komen. Doel van het onderzoek was om de ervaren knelpunten in beeld te brengen, en inzicht te krijgen in de behoeften en wensen. 

Lees meer over de inzichten uit onderzoek onder werklozen