Onderzoek

Om mensen centraal te stellen, heb je uiteraard inzicht nodig in hun leefwereld, behoeften en gedrag. Daarvoor hoef je niet altijd zelf onderzoek te (laten) doen. Er is al heel veel onderzoek beschikbaar waarvan je direct gebruik kan maken.

Maak gebruik van bestaand onderzoek

Vanuit het programma Mens Centraal doen we samen met anderen continu onderzoek. Dit onderzoek richt zich op thema’s als levensgebeurtenissen, contact met de overheid, vindbaarheid van informatie en persoonlijke gegevens en berichten. De inzichten uit deze onderzoeken zijn zowel beschikbaar in compacte factsheets als in uitgebreide vorm. Je kunt er direct je voordeel mee doen.

En we hebben een overheidsbrede onderzoekscommunity opgericht. Daarin delen we, over de grenzen van de overheidsorganisaties heen, inzichten uit onderzoek op het terrein van informatie en dienstverlening. We werken toe naar een overheidsbrede onderzoeksagenda waarin we de ‘blinde vlekken’ in kaart brengen en gezamenlijk extra onderzoek uitzetten. Je bent welkom om hierbij aan te haken.

Tips voor het uitvoeren van onderzoek

Wil je toch zelf onderzoek doen, maar weet je nog niet hoe? Maak dan gebruik van deze tips:

  • Onderzoeken is beter dan aannames doen.
  • Betrek en bevraag mensen op meerdere momenten.
  • Start verkennend, en toets in een later stadium.
  • Werk over de grenzen van je organisatie heen.
  • Benut bestaande kennis.
  • Ga na of je onderzoek inclusief is. 
  • Betrek belangrijke doelgroepen, zoals laaggeletterden.