Onderzoek

Om communicatie en dienstverlening aan te laten sluiten op de leefwereld van mensen moeten we weten wat zij ervaren en verlangen in hun contact met de overheid. Dat onderzoeken we door met hen in gesprek te gaan en de resultaten hiervan toe te passen in de informatie en dienstverlening van uw organisatie. Het uiteindelijke doel hiervan is dat mensen zich goed geholpen voelen en weten wat ze moeten doen.