Tevredenheid meten over het contact met uw organisatie

Als meerdere overheidsorganisaties dezelfde vragen in onderzoek meenemen en de resultaten hiervan delen, krijgen we een eenduidig beeld van hoe mensen overheidsinformatie en -dienstverlening ervaren.

Onderzoeksvragen

  • Houdt .. rekening met mijn situatie?
  • Zorgt .. dat ik overzicht heb over wat ik moet regelen?
  • Begrijp ik wat ik zelf moet regelen met ..?
  • Krijg ik informatie van .. op het moment dat ik het nodig heb?
  • Verloopt mijn contact met .. zonder zorgen?
  • Is de informatie van .. op mij van toepassing?
  • Voel ik me goed geholpen door .. ?
    Op de puntjes kunt u uw eigen organisatie invullen, bijvoorbeeld overheid/gemeente/naam organisatie

Deze vragen zijn tot stand gekomen op basis van de operationele doelstellingen van het programma Mens Centraal. Ze zijn ook gesteld in het onderzoek ‘Oordeel van burgers en ondernemers over overheidsdienstverlening’ (2019 Pieterson). U kunt in het rapport van dat onderzoek zien hoe 3120 burgers en 582 ondernemers deze vragen hebben beantwoord.

De onderzoeksvragen kunnen in enquêtes en in gesprekken of interviews worden toegepast. In enquêtes worden de volgende 8 antwoordcategorieën gebruikt: 'helemaal mee oneens', 'oneens', 'meer oneens dan eens', 'neutraal', 'meer eens dan oneens', 'eens', 'helemaal mee eens' en 'weet niet'. In gesprekken kunnen de vragen middels een open vraag worden gesteld.

Als u deze vragen in uw eigen onderzoek opneemt, dan stellen we het op prijs als u de resultaten met ons deelt.