Onderzoek of de mens centraal staat in jouw organisatie

Met de volgende vragen kan je meten hoe centraal de mens (volgens burgers) staat in jouw organisatie:

  • Houdt .. rekening met mijn situatie?
  • Zorgt .. dat ik overzicht heb over wat ik moet regelen?
  • Begrijp ik wat ik zelf moet regelen met .. ?
  • Krijg ik informatie van .. op het moment dat ik het nodig heb?
  • Verloopt mijn contact met .. zonder zorgen?
  • Is de informatie van .. op mij van toepassing?
  • Voel ik me goed geholpen door .. ?

Op de puntjes kun je je eigen organisatie invullen, bijvoorbeeld overheid/gemeente/naam organisatie.

Hoe zijn deze vragen tot stand gekomen?

Deze vragen zijn tot stand gekomen op basis van de  operationele doelstellingen van het programma Mens Centraal. Ze zijn ook gesteld in het onderzoek ‘Oordeel van burgers en ondernemers over overheidsdienstverlening’ (2019 Pieterson). Je kunt in het rapport van dat onderzoek zien hoe 3120 burgers en 582 ondernemers deze vragen hebben beantwoord.

Waarom deze vragen?

Als meerdere overheidsorganisaties dezelfde vragen in onderzoek meenemen en de resultaten hiervan met ons delen, krijgen we een eenduidig beeld van hoe mensen overheidsinformatie en -dienstverlening ervaren. En je kunt zien hoe jouw organisatie het doet ten opzichte van andere organisaties.

Gebruikmaken van deze vragen

Als je deze vragen in je eigen onderzoek opneemt, dan stellen we het op prijs als je de resultaten met ons deelt. Neem daarvoor contact op met  Onderzoekscoördinator Mireille van Twuijver.

De onderzoeksvragen kunnen in enquêtes en in gesprekken of interviews worden toegepast. In enquêtes worden de volgende 8 antwoordcategorieën gebruikt: 'helemaal mee oneens', 'oneens', 'meer oneens dan eens', 'neutraal', 'meer eens dan oneens', 'eens', 'helemaal mee eens' en 'weet niet'. In gesprekken kunnen de vragen middels een open vraag worden gesteld.