Visie op onderzoek

Het programma Mens Centraal werkt vanuit de volgende uitgangspunten:

 • Geen aannames, maar onderzoek
  Door mensen te betrekken en te bevragen voorkomt u dat u uitgaat van uw eigen aannames. Door onderzoek sluit u aan bij de behoeften van degenen om wie het gaat.
 • Iteratief
  Betrek en bevraag mensen op meerdere momenten binnen één project. Met de input die u krijgt, verbetert u wat er is en legt dat weer voor aan mensen.
 • Verkennend én toetsend
  Start zo open en verkennend mogelijk bij een vraagstuk. Voorkom dat u stuurt door te snel uw eigen aannames voor te leggen. Later in een proces kunt u toetsend onderzoek inzetten.
 • Overheidsbreed
  Werk altijd over de grenzen van overheidsorganisaties heen, zo ook bij onderzoek. Mensen hebben in hun contact met de overheid tenslotte ook met meerdere overheidsorganisaties te maken. Bevraag hen daarom niet alleen op het contact met uw organisatie, maar ook met andere organisaties waar zij in hun levensgebeurtenis mee te maken hebben.
 • Bouw voort op bestaande kennis
  Benut bestaande onderzoeksrapporten (van kennisinstituten, andere overheidsorganisaties en onszelf), actualiteiten, statistieken, beleidsstukken, kamerbrieven, gestelde vragen aan Informatie Rijksoverheid etc.
 • Inclusief
  Doe ook onderzoek op locaties waarvan u zeker bent dat daar ook mensen komen die minder in onderzoekspanels vertegenwoordigd zijn. Denk aan laaggeletterden, digitaal niet-vaardigen.