Overheidsbrede onderzoekscommunity voor informatie en dienstverlening

De Overheidsbrede onderzoekscommunity voor informatie en dienstverlening is er voor overheidsprofessionals die de mens centraal willen stellen in de informatie en dienstverlening en zich daarbij willen baseren op onderzoek. Overheidsprofessionals kunnen met behulp van recente, gebundelde, overheidsbrede inzichten uit onderzoek hun communicatie en dienstverlening optimaal laten aansluiten op de leefwereld van mensen.

De samenwerkingspartners van de Overheidsbrede onderzoekscommunity voor informatie en dienstverlening zijn onderzoekers  bij gemeenten, kerndepartementen, provincies, uitvoeringsorganisaties en waterschappen. Hoe meer overheidsorganisaties aangesloten zijn, hoe meer afstemming en expertise- en kennisdeling mogelijk is binnen de onderzoekscommunity.

Onderzoekscommunity wordt ondergebracht bij DPC

Vanaf 16 augustus 2022 is de Overheidsbrede  onderzoekscommunity voor informatie en dienstverlening ondergebracht bij Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van het Ministerie van Algemene Zaken. De werkwijze, contactpersonen en emailadressen blijven hetzelfde.

Er wordt gewerkt aan een nieuw platform voor de Overheidsbrede onderzoekscommunity voor informatie en dienstverlening. Tot die tijd zijn de documenten van de community beschikbaar op de website van programma Mens Centraal. Daarna zullen deze documenten verhuizen. We houden je via onze LinkedIn en deze webpagina op de hoogte van de plek waar de documenten daarna te vinden zijn.

Voor vragen over de Overheidsbrede onderzoekscommunity voor informatie en dienstverlening kan je terecht bij Yolanda Ryckaert: y.ryckaert@minaz.nl.