Overheidsbrede onderzoekscommunity voor informatie en dienstverlening

Iedere overheidsorganisatie voert op enige manier onderzoek uit onder burgers en ondernemers om de (digitale) informatie en dienstverlening beter te laten aansluiten op de behoeften.
In veel onderzoeken zit overlap tussen de vraagstellingen en doelgroepen: bijvoorbeeld op thema's ‘inclusie’ of ‘tevredenheid met digitale dienstverlening’ of op meer inhoudelijke thema’s, soms geënt op levensgebeurtenissen'.

De resultaten van deze onderzoeken worden binnen de eigen overheidsorganisatie toegepast. Vaak blijft het daarbij en zijn de inzichten voor andere overheidsorganisaties niet bekend of niet toegankelijk. Wij vermoeden dat er generieke inzichten te trekken zijn uit de onderzoeken rondom informatie en dienstverlening, die voor meerdere overheidsorganisaties interessant kunnen zijn.

Rol van het programma Mens Centraal

Het programma Mens Centraal neemt de volgende rollen op zich:

  • Benaderen en enthousiasmeren van onderzoekers
  • Organiseren, faciliteren en verzorgen van verslaglegging van de bijeenkomsten
  • Delen van de opgehaalde inzichten zodat deze overheidsbreed beschikbaar zijn.

Overige activiteiten worden samen met de deelnemende onderzoekers uitgevoerd.