Aansturing Aanpak Levensgebeurtenissen

De opdrachtgever voor de Aanpak Levensgebeurtenissen is Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Aanpak Levensgebeurtenissen is onderdeel van de Agenda Digitale Overheid (NLDigibeter). De Kamer van Koophandel en het programma Mens Centraal zijn verantwoordelijk voor de aanpak in respectievelijk het ondernemers- en het burgerdomein.

Stuurgroep Aanpak Levensgebeurtenissen

De Aanpak Levensgebeurtenissen wordt op hoofdlijnen aangestuurd door de Stuurgroep Aanpak Levensgebeurtenissen. 

De stuurgroep overlegt 3 keer per jaar en bestaat uit de volgende leden:

Leden stuurgroep Aanpak levensgebeurtenissen

Naam Functie  Organisatie 
Bart Ladrak Beleidsmedewerker directie Digitale Overheid ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Hetty Lucassen Afdelingshoofd Directie Digitale Overheid ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties   
Leon Willemen Clusterdirecteur sector Publiek   Kamer van Koophandel 
Ruud Meijvogel       Senior consulent Kamer van Koophandel 
Han Rouw  Projectmanager aanpak Levensgebeurtenissen programma Mens Centraal