Aansturing Aanpak Levensgebeurtenissen

De opdrachtgever voor de Aanpak Levensgebeurtenissen is de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Aanpak Levensgebeurtenissen is onderdeel van de Agenda Digitale Overheid (NLDigibeter). De Kamer van Koophandel en de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van het ministerie van Algemene Zaken zijn verantwoordelijk voor de aanpak in respectievelijk het ondernemers- en het burgerdomein.

Stuurgroep Aanpak Levensgebeurtenissen

De Aanpak Levensgebeurtenissen wordt op hoofdlijnen aangestuurd door de Stuurgroep Aanpak Levensgebeurtenissen. 

De stuurgroep overlegt 4 keer per jaar.