Aansturing programma

Het programma Mens Centraal wordt op hoofdlijnen aangestuurd door de stuurgroep Mens Centraal. 

Stuurgroep Mens Centraal

De stuurgroep overlegt 2 keer per jaar en bestaat uit de volgende leden:

Leden stuurgroep Mens Centraal
Naam Functie Organisatie Vertegenwoordigt
Loes Mulder
(voorzitter)
Secretaris-generaal Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Voorzitter Ambtelijke Commissie Uitvoering
Ab van Ravestein Algemeen directeur RDW  Voorzitter Manifestgroep
Voorzitter Netwerk van Publieke Dienstverleners
Arne van Hout Gemeentesecretaris Gemeente Nijmegen Voorzitter Taskforce Samen Organiseren
Bas den Hollander Directeur directie Digitale Overheid Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Agenda NLDigibeter
Stephan Schrover Directeur-generaal Rijksvoorlichtingsdienst Ministerie van Algemene Zaken Voorzitter Voorlichtingsraad