Aansturing programma

Het programma Mens Centraal wordt op hoofdlijnen aangestuurd door de stuurgroep Mens Centraal. 

Stuurgroep Mens Centraal

De stuurgroep overlegt 2 keer per jaar en bestaat uit de volgende leden:

Leden stuurgroep Mens Centraal

Naam Functie Organisatie Vertegenwoordigt
Loes Mulder
(voorzitter)
Secretaris-generaal Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  SGO actiepunt Maatwerk in dienstverlening
Voorzitter Ambtelijke Commissie Uitvoering
Ab van Ravestein Algemeen directeur RDW  Voorzitter Manifestgroep
Voorzitter Netwerk van Publieke Dienstverleners
Bas den Hollander Directeur directie Digitale Overheid Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Agenda NLDigibeter

Stephan Schrover

Directeur-generaal Rijksvoorlichtingsdienst

Ministerie van Algemene Zaken

Voorzitter Voorlichtingsraad