Communicatie- en Dienstverleningsberaad Overheid (CDO)

Het Communicatie- en Dienstverleningsberaad Overheid (CDO) is in november 2018 opgericht op initiatief van het programma Mens Centraal. Het CDO bestaat uit directeuren communicatie en directeuren dienstverlening van gemeenten, ministeries, provincies, uitvoeringsorganisaties en waterschappen.

Doel van het Communicatie- en Dienstverleningsberaad Overheid (CDO)

Het doel van het CDO is het centraal stellen van mensen in de communicatie en dienstverlening van de overheid.

Het CDO:

  • stimuleert onderzoek, vanuit de behoefte van mensen;
  • stimuleert bewustwording, waar mogelijk aan de hand van casuïstiek;
  • herkent kansen, verbeteringen en innovatie en brengt deze verder waar mogelijk;
  • verbindt de diverse overheidslagen op zaken waar communicatie en dienstverlening elkaar raken en levert (on)gevraagd advies. Dit kan leiden tot uitgangspunten, kaders en standaarden voor professionals. Hierbij zijn altijd meer dan 2 overheidsorganisaties betrokken;
  • werkt vanuit praktijksituaties met een ruim mandaat om communicatie en dienstverlening te veranderen om contact met de overheid zonder zorgen te laten verlopen.

Daarnaast vindt het CDO het belangrijk om de mens centraal te zetten in beleid en in handhaving. Het CDO kan daarin een signalerende en agenderende rol vervullen.

Leden Communicatie- en Dienstverleningsberaad Overheid (CDO)

Voorzitter van het CDO is Albert van der Meer, Belastingdienst. Het CDO overlegt 4 keer per jaar.

Tabel: leden Communicatie- en Dienstverleningsberaad Overheid (CDO)

Naam

Functie Organisatie Vertegenwoordigt
Anke Heun Directeur Communicatie Belastingdienst
Ben van der Hee Hoofd Klantexpertise UWV
Erik Jungerius Hoofd Afdeling Publieke Dienstverlening Provincie Overijssel
Harriët Nipperus Manager Communicatie CAK
Hetty Lucassen MT-lid Directie Digitale Overheid Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Jeroen Koedam Directeur Communicatie Provincie Zuid-Holland Provincies
Han Rouw Projectmanager Aanpak Levensgebeurtenissen Programma Mens Centraal
Liesbeth Houben Directeur Publieke Dienstverlening Gemeente Maastricht Vereniging Directeuren Publieksdiensten 
Marianne Krug Beleidsmedewerker Unie van Waterschappen Waterschappen
Mariëlle Bevers Directeur Communicatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen  Voorlichtingsraad 
Marion van der Maat Manager Dienstverlening Gemeente Tilburg Vereniging van Directeuren Publieksdiensten
Maryse Ducheine Directeur Communicatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  Voorlichtingsraad