Communicatie- en Dienstverleningsberaad Overheid (CDO)

Het Communicatie- en Dienstverleningsberaad Overheid (CDO) is in november 2018 opgericht op initiatief van het programma Mens Centraal. Het CDO bestaat uit directeuren communicatie en directeuren dienstverlening van gemeenten, ministeries, provincies, uitvoeringsorganisaties en waterschappen.

Doel van het Communicatie- en Dienstverleningsberaad Overheid (CDO)

Het doel van het CDO is het centraal stellen van mensen in de communicatie en dienstverlening van de overheid.

Het CDO:

  • stimuleert onderzoek, vanuit de behoefte van mensen;
  • stimuleert bewustwording, waar mogelijk aan de hand van casuïstiek;
  • herkent kansen, verbeteringen en innovatie en brengt deze verder waar mogelijk;
  • verbindt de diverse overheidslagen op zaken waar communicatie en dienstverlening elkaar raken en levert (on)gevraagd advies. Dit kan leiden tot uitgangspunten, kaders en standaarden voor professionals. Hierbij zijn altijd meer dan 2 overheidsorganisaties betrokken;
  • werkt vanuit praktijksituaties met een ruim mandaat om communicatie en dienstverlening te veranderen om contact met de overheid zonder zorgen te laten verlopen.

Daarnaast vindt het CDO het belangrijk om de mens centraal te zetten in beleid en in handhaving. Het CDO kan daarin een signalerende en agenderende rol vervullen.

Leden Communicatie- en Dienstverleningsberaad Overheid (CDO)

Voorzitter van het CDO is Marion van der Maat, Gemeente Tilburg. Het CDO overlegt 4 keer per jaar.

Tabel: leden Communicatie- en Dienstverleningsberaad Overheid (CDO)

Naam

Functie Organisatie Vertegenwoordigt
Anke Heun Directeur Communicatie Belastingdienst
Annette Veenstra Directeur Dienstverlening en Incasso  CJIB
Ben van der Hee Hoofd Klantexpertise UWV
Erik Jungerius Hoofd Afdeling Publieke Dienstverlening Provincie Overijssel
Harriët Nipperus Manager Communicatie CAK
Hetty Lucassen MT-lid Directie Digitale Samenleving Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Jeroen Koedam Directeur Communicatie Provincie Zuid-Holland Provincies
Han Rouw Projectmanager Aanpak Levensgebeurtenissen Programma Mens Centraal
Liesbeth Houben

Directeur Publieke Dienstverlening

Bestuurslid VDP

Gemeente Maastricht Vereniging Directeuren Publieksdiensten 
Marjan Bakker Directeur Klant, Advies en Informatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Marianne Krug Beleidsmedewerker Unie van Waterschappen Waterschappen
Marion van der Maat

Voorzitter CDO

Manager Dienstverlening

Bestuurslid VDP

Gemeente Tilburg Vereniging van Directeuren Publieksdiensten
Maryse Ducheine Directeur Communicatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  Voorlichtingsraad